- Sverige är föregångslandet: Ni är bäst på hållbarhet, långtgående klimatregelverk, Sverige är först ut att införa nationella hållbarhetsmål, ni som land är ”gravitationsfält för förändring” och för att omsätta kunskaper till handling, sa Gunhild Stordalen i sitt öppningstal på Kungliga vetenskapsakademin.

LÄS MER: EAT Lancet-rapporten positiv för svenskt lantbruk

Men det var inte bara Gunild Stordalen som hyllade den svenska modellen under EAT Lancet-presentationen. När den kanske mest omskakande punkten i rapporten togs upp, den dramatiska globala utvecklingen över människors ohälsa, - mer än dubbelt så många riskerar att dö av fetma än av svält, lyftes Sverige som ett föredöme med bland annat Livsmedelsverkets kostråd och menyval.

För dig som vill veta mer om hållbart lantbruk

PRINCE-rapporten: Importerad mat största klimatboven

Drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker av livsmedel som produceras utomlands.

Mullhalten ökar på svenska åkrar

Svensk matjord allt bördigare - men hotas av kommunernas byggplaner. Varje år byggs 600 hektar prima åkermark bort i Sverige.

Sverige har världens bästa bönder

Miljöprofessorn Johan Rockström hyllar Sveriges bönder. Hans enkla tips för ett bättre klimat är: Ät svenskt, ät lokalt, ät efter säsong, ät upp!