– Den studie som medierna hänvisar till ger inget belägg för detta. Det finns, så vitt vi känner till, ingen undersökning som pekar på att välling eller torrmjölk i sig skulle öka risken för diabetes typ 1, säger Ann-Kristin Sundin, nutritionsexpert på LRF Mjölk.

I den studie som medierna hänvisar till i medierna har forskarna:

  1. Förvarat torrmjölk i 45 graders värme under lång tid. Det vill säga betydligt varmare än livsmedel förvaras i hemmet
  2. Genomfört en studie enbart på råttor
  3. Mätt mängderna av så kallade cytokiner och konstaterat att mängden av dessa blivit förhöjd efter fyra veckors konsumtion av värmebehandlad torrmjölk. Råttorna hade alltså inte utvecklat diabetes typ 1 i denna studie.

– Vår slutsats kan inte vara någon annan att det inte finns någon vetenskaplig forskning som pekar på att välling eller torrmjölk i sig skulle öka risken för diabetes typ 1. En kortare amningstid än som rekommenderas av Livsmedelsverket har däremot kopplats samman med ökad risk för diabetes typ 1. När spädbarn av något skäl inte ammas blir ersättningen oftast en mjölkbaserad variant, säger Ann-Kristin Sundin.

Detta betyder dock inte att torrmjölk, välling eller mjölkersättning baserad på mjölk orsakar diabetes typ 1, utan snarare att amning har en skyddande effekt mot denna sjukdom.