Sverige kan nu fortsätta utveckla bioekonomin med produkter som kan ersätta olja, kol och plast. Regeringens ursprungliga förslag riskerade att begränsa Sveriges möjligheter att avverka skog och skapa osäkerhet för de som vill investera i bioekonomin.

LÄS MER: Beslutet kan ge 5 000 nya jobb och klimatkompensation för 1,3 miljoner svenskar

- Vi välkomnar beslutet i utskottet. Det är en vinst för skogsägarna och klimatet, men också för landsbygden och jobben, säger Palle Borgström, ordförande i LRF.

- LRF har under flera år arbetat både i Sverige och EU för att Sverige ska ha möjlighet att använda skogens resurser och inte hindras av det avverkningstak som föreslogs av EU-kommissionen, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Den växande och brukade svenska skogen tar upp 83% av Sveriges koldioxidutsläpp och bidrar till ekonomisk utveckling i hela landet. För några år sedan presenterade EU-kommissionen ett förslag, LULUCF, som riskerade bli ett avverkningstak för svenskt skogsbruk. LRF har tillsammans med skogsägarföreningarna arbetat aktivt för att stoppa förslaget.

LÄS MER: Nordiska linjen vann i EU

I det slutliga EU-beslutet förlorade kommissionens förslag och varje land gavs möjlighet att fullt ut tillvarata skogens resurser för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

"Regeringens agerande skapar osäkerhet"

 

För två veckor sedan presenterade Miljödepartementet ett förslag som gick tvärtemot det riksdagen och EU tidigare beslutat om. Detta förslag har i dag röstats ner av riksdagen.
- Regeringens agerande i denna fråga skapar osäkerhet kring om den verkligen står bakom skrivningarna i Januariavtalet och regeringsförklaringen. Vi kommer inte nöja oss med vackra ord. Det är viktigt att regeringen i alla beslut står upp för att utveckla skogsnäringen och bioekonomin, avslutar Sven Erik Hammar.

LÄS MER: 6 fakta om den svenska skogen

LÄS MER:lrf.se/bioekonomi kan du läsa mer om det klimatsmarta skogsbruket och arbetet med bioekonomi.

LÄS MER: Sverige får mer skog varje år