Här är hela rapporten

Varför genomförs det en studie nu?

– När det under våren 2018 kom in motioner från Västra Götaland om problem med djuraktivister samt hur djurskyddstillsynen påverkar lantbrukaren psykologiskt kontaktade jag Peter Lundqvist på SLU. De hade redan funderat lite på det här men såg att problembilden kanske är större än de trott.

När startar arbetet?

– Arbetet startade i januari 2019 men en hel del research har redan behövt göras för att vi ska kunna specificera vår ansökan på rätt sätt.

Vem finansierar studien?

– Den stora delen finansieras via Stiftelsen Lantbruksforskning men även en del anslag via KSLA:s SLO-fond samt från SLU.

Hur länge ska det pågå?

– Forskningsprojektet ska löpa över tre år, 2019-2021.

Har det gjorts något liknande tidigare?

– Nej det har det inte.

Vad är målet med studien?

– Huvudmålet för studien är att undersöka lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Alltså titta på alla olika typer av problem som man ställs inför och förhoppningsvis kan det finnas sätt att lindra de här sakerna som oroar lantbrukare. Alltså inte bara minska oron men hitta modeller så att orsakerna kan plockas bort eller i alla fall minskas. Intressant och i viss mån nytänk är det också att koppla till forskare från KTH i studien.

Vad är LRFs roll i detta arbete?

– Sådana här forskningsprojekt behöver alltid ha en förankring i näringen för att bli bra. LRF kommer att finnas med i den styrgrupp som just nu planeras. Om vi har resurser så vill jag även få med LRF-representanter i referensgrupp som ska kopplas till arbetet. Därutöver ska vi hjälpa till med att hitta personer att intervjua i de delar av projektet som avser djupintervjuer med sådana som varit utsatta för olika typer av hat, hot och kritik mot sin verksamhet. Vårt kontaktnät är ovärderligt.

Om man som LRF-medlem drabbas av djuraktivister, eller känner en ökande oro, vad ska man göra då?

– Först och främst ska man vara tydlig med att risken ändå är förhållandevis låg. I LRFs undersökning våren 2018 angav 2 procent av de svarande att man varit utsatt för aktivister de senaste två åren.

– Några allmänna tips, som även kan minska risken för stölder och inbrott, är att förbättra belysningen på gårdsplaner och runt byggnader. Att låsa stallar är ett stort steg som många vill undvika eftersom möjligheten att rädda djur vid brand då försämras.

– Glöm inte bort att du som LRF-medlem alltid har möjlighet att kontakta regionen för stöd genom omsorgsgruppen och Bondekompis.