— Vi ser fram mot ett gott samarbete med den nya regeringen och nya landsbygdsministern, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jennie Nilsson, 47 år från Hylte kommun, ersätter Sven-Erik Bucht som landsbygdsminister. I sitt första tal som ny landsbygdsminister poängterade Jennie Nilsson att hon har fått det viktigaste uppdraget; Att driva en politik som gör det enklare att bo och driva företag i hela landet. Och att den nationella livsmedelsstrategin är viktig.

Landsbygden prioriteras högre

Att landsbygden verkar få högre prioritet i den nya regeringen märktes också i statsministerns regeringsförklaringen där han bland annat poängterade att:

... svensk skogsnäring ska vara hållbar och växande.

... den privata äganderätten till skogen ska värnas.

... markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

LÄS MER: 6 fakta om den svenska skogen

... det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i oexploaterade landsbygdsområden. Samtidigt värnas strandskyddet och allemans­rätten i exploaterade områden.

... ett kraftfullt bondepaket tas fram för att stärka svensk livsmedelsproduktion.

... jordbrukets fossilberoende ska minska.

LÄS MER: Så kan Sveriges bönder fixa en fossilfri framtid

... konsumenternas efterfrågan på ekologisk mat ska mötas och matsvinnet ska motverkas.

... den biologiska mångfalden ska skyddas.

... ekosystemtjänster ska värnas.

... anslagen för skydd av värdefull natur höjs.

— Det är bra att frågor som äganderätt, landsbygd, skogsnäring och böndernas betydelse lyfts i regeringsförklaringen. Det är viktigt att åtgärderna genomförs och bra att nya landsbygdsministern lyfter vikten av den nationella livsmedelsstrategin, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

"Bra med landsbygdsminister med företagarperspektiv"

Jennie Nilsson har tidigare suttit som ordförande, och senast som vice ordförande, för näringsutskottet.

— För oss som Sveriges största småföretagarorganisation är det bra med en landsbygdsminister som har företagarperspektiv och ser potentialen för det gröna näringslivet. Vi tackar också Sven-Erik Bucht för gott samarbete. Hans djupa förståelse för landsbygden, outtröttliga arbete för livsmedelsstrategin och vårt nära samarbete under torkan spelade en avgörande roll för Sveriges bönder och skogsägare. Vi önskar honom all lycka i framtiden, säger Palle Borgström.

Här kan du läsa hela regeringsförklaringen

Här är Jennie Nilssons bakgrund.

LÄS MER: LRFs 9 tips till nya regeringen

LÄS MER: Landsbygden måste ha en fungerande infrastruktur