Frågan om hat och hot riktat hot svenska bönder fortsätter att engagera. Det skrivs och rapporteras allt mer i tidningar, TV, radio och sociala medier.

Anders Drottja, LRFs krisansvarige, hur vanlig är den här typen av brottslighet?

- Den är inte vanlig men för dem som drabbas är det förödande. Så det är inget litet problem även om det är ett problem för ett fåtal. Man känner sig otrygg hemma och man vet inte när de ska komma nästa gång. I vår undersökning från i våras var det ungefär två procent som hade upplevt någon form av aktion de senaste två åren. Av de som har lite större djurhållning säger en tredjedel att de inte är öppna med att de har djurhållning för att man är rädd för att bli måltavla för aktivister.

LÄS MER: LRFs åtgärdslista till justitieministern

Hur kan aktiviteterna se ut?

- Det kan vara demonstrationer på gården, inlägg på gårdens facebook som kan kännas hotfulla, konstiga telefonsamtal. Sedan finns kommentarer som särskilt kan drabba barnen i skolan.

Har det ökat?

- Ja, det har ökat de senaste två-tre åren. Framförallt har det breddats så att det är fler näringsgrenar som drabbas. Vi har sett aktioner inom egentligen alla olika former av djurhållning, ingen tycks vara helt säker på att ”klara sig”.

LÄS MER: LRF, KTH och SLU i unik studie om hotbilden

Vilka ligger bakom?

- Det finns en mindre grupp i västra Sverige som ligger bakom en hel del, men även i Mellansverige finns personer bosatta som har koppling till olika aktiviteter mot våra näringar. Det är ett relativt litet nätverk som agerar över stora områden.

Kan inte polisen stoppa dem?

- Problemet att lagen är lite luddig och att aktiviteterna ofta är på gränsen till vad som är olagligt. Yttrandefriheten är så starkt i Sverige och det utnyttjar de i destruktiva syften. De kan ställa sig på en gårdsplan och hålla upp skyltar och skrika i megafon. Vi menar att detta inte handlar om att driva opinion för sin åsikt utan att de gör detta för att trakassera och skrämma. Om de skulle vilja driva opinion borde de stå vid riksdagshuset istället, om man vill ändra lagstiftningen vad gäller djurhållning.

LÄS MER: Så rapporterar GP och SVT om hoten

Göteborgs-Posten kallar filmen ”Veganernas terror”. Vad säger du om att peka ut veganer i den här brottsligheten?

- Det är nog ett lite för kategoriskt utpekande. Alla veganer är ju inte militanta eller ens driver frågan att stoppa djurhållning. Vi kallar de här människorna för militanta djuraktivister för det är vad de är.

Vad borde ske för att de här hoten, trakasserierna och våldsamheterna ska upphöra?

- Polisen måste ta de här brotten på allvar och verkligen utreda dem. Alla brott av den här typen, även de mindre, för om samhället inte reagerar på mindre förseelser så kan det ju lätt bli värre och de drabbade känner sig helt maktlösa. Vi vill att polisen jobbar med detta med en nationell styrka så att de kan se att det är samma personer som åker runt. Det är svårt för enskilda polisområden som får en enda anmälan att se att detta är en del av ett större sammanhang.

LÄS MER: Polisens tips till LRF

Behöver lagstiftningen skärpas?

- Ja, vi anser att det ska betecknas som olaga intrång på en gård även om det inte finns staket runt gården. Det är opraktiskt för de flesta bönder att sätta upp staket men måste ändå kunna freda sig på egen mark. Sedan finns exempel på övergrepp i rättssak där vittnen hotas och vi stödjer justitieministerns åsikt att den lagstiftningen behöver ses över. Om vittnen hotas och inte vågar vittna så hotas rättssamhället.

LÄS MER: Så jobbar LRF mot olaglig djuraktivism

LÄS MER: Riksdagspolitikerna kräver hårdare tag

LÄS MER: LRF-medlem tvingades flytta till skyddat boende

lrf.se/hoten har vi samlat all info i frågan