I september berättade vi att LRF, Biodlingsföretagarna och Lantbruksuniversitet ingår i ett nystartat PoshBee-projekt där pollineringen ska studeras i åtta länder från Sverige i norr till Italien och Spanien i söder.

Projektet är ett stort multiaktörsprojekt med EU-medel på knappt 100 miljoner kronor. 

LÄS MER: LRF med i EU-projekt om smartare biodling

- Biodlingen har möjlighet att öka i Sverige eftersom hälften av honungen importeras och det kan i sin tur leda till ökad produktion av raps, äpple och många andra jordbruks- och trädgårdsgrödor, säger LRFs Kjell Ivarsson som berättar mer om PoshBee under temadagarna i Göteborg dit alla LRFs medlemmar är välkomna.

Lär dig anlägga en pollineringsvänlig äng

Under dagarna kan du bland annat lära dig saker som honungsbar tasting med sensorik, mat och honung, apiterapi, biprodukter för hälsa, provsmakning årets mjöd, jun och kombucha, vad du kan göra för att hjälpa bina, den pollinerarvänliga trädgården, vilda bin och humlor och hur du anlägger en pollineringsvänlig äng.

Palle pratar CAP

Dessutom berättar LRFs förbundsordförande Palle Borgström om hur pollinering kommer in i nya CAP-reformen. Palle Borgström deltar också i en paneldebatt med bland andra EU-parlamentariker.

Programmet ser ut så här:

Thorsten Rahbek Pedersen, chef för rådgivningsenheten på Jordbruksverket.
Ansvarig för ett flertal av områdena kring pollinering, beredskapsplaner m.m.

Jenny Henriksson, Rådgivare – biologisk mångfald på Jordbruksverket.
Jenny berättar om bin, humlor och andra pollineringsinsekter och hur de lever och jobbar för oss.

Hans Eriksson, fröodlare utanför Sala.
Han har lång erfarenhet av att planera sin odling för bästa samverkan med bin och humlor. Han berättar om sina många
projekt och utmanar gärna gängse synsätt. Aktiv i både SFO och LRF.

Magnus Karlsson, Lantmännen.
Aktiv inom pollineringsprojektet angående utbud av grödor för pollineringsfrämjande insatser.

PoshBee-projektet.
Paneuropeiskt forskningsprojekt inom Horizon 2020 där LRF, SLU och BF samarbetar. Kjell Ivarsson, LRF, Joaquim de Miranda, SLU och Jonny Ulvtorp, BF.

CAP-reformen, hur kommer biologisk
mångfald och pollinering in rent praktiskt
i det nya lantbruksprogrammet.
Palle Borgström, LRF.

Paneldebatt:
EU-parlamentariker, organisationsföreträdare,
Palle Borgström, LRF, politiker m.fl.

ANMÄL DIG HÄR