Före jul beslutade Jordbruksverket att förlänga vägledningen om djurskyddskontroll med anledning av den svåra torkan under sommaren 2018. LRF har eftersträvat att motsvarande hänsynstaganden ska göras i 2019 års tvärvillkorskontroller.

Nu har Jordbruksverket beslutat om ett delvis hänsynstagande vid tvärvillkorskontroller:

  • Hänsynstagande gäller under 2019 för djurskyddskontroller som ingår i tvärvillkoren. Men för tvärvillkoren i övrigt gäller det normala regelverket.

Om man som lantbrukare bedömer att 2018 års torka medför effekter som kan påverka en tvärvillkorskontroll, exempelvis brist på grovfoder, kan man hänvisa till Force majeure eller exceptionella omständigheter. På så sätt kan man slippa tvärvillkorsavdrag.

I det fallet ska man skicka en skriftlig anmälan till länsstyrelsen om detta. Anmälan ska göras inom 15 dagar från att man som lantbrukare ser att man kommer få problem att uppfylla villkoren vid en tvärvillkorskontroll. Har man fått en föranmälan om att en kontroll kommer att ske bör en anmälan skickas in före kontrolltillfället.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.