- Den lokala förädlingen av mat och dryck, samt honung, växer i antal företag, omsättning och sysselsättning. Nu ser vi att det finns ett behov av att samla branschen för att skapa bättre villkor för att kunna växa ytterligare, säger Anders Källström, VD och koncernchef för LRF.

Fokus för LRF Lokal mat&dryck kommer att fokusera på näringspolitiskt arbete samt insatser för ökad försäljning, branschsamordning och kompetensutveckling.

- De här företagen omfattas av flera och långtgående regelverk, många olika myndighetskontakter för tillstånd och kontroll, skatter, brist på statistik och har dessutom svårt att ta del av offentlig upphandling. Det saknas i dag en aktör som kan företräda hela branschen i hela landet, en aktör som även kan samla branschen för att byta erfarenheter och jobba tillsammans. Det är därför LRF har tagit beslut om att skapa denna branschorganisation, säger Anders Källström.

LRF finansierar LRF Lokal mat&dryck och ska anställa en person.

LRF Lokal mat&dryck stöttas av ett branschråd som har bildats i samråd med bland andra Biodlarna, Biodlingsföretagarna, Eldrimner, Sveriges Gårdsmejerister, Föreningen Svenskt Vin, Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier samt en rad regionala aktörer.

LÄS MER: Lokal livsmedelsförädling är en av de branscher som ökat mest de senaste åren. 

För fler frågor, kontakta: Lovisa Forssell, 08-787 55 01