Med på mötet var även Mats Bergström, polisområdeschef i Skaraborg. Det är en region där lantbrukare drabbats ganska hårt av trakasserier.

– Vi har samordnat oss regionalt och det har fungerat bra. Just nu utreds ett antal brott i Västra Götaland och vårt fokus gör att färre ärenden kommer att läggas ner framöver. Vi testar nu om det här kan bli en modell för andra polisdistrikt att följa, säger Mats Bergström.

Saknar uppdrag från regeringen

Rikspolischef Anders Thornberg uttryckte att Polisen noggrant följer de militanta aktiviteter som bönder utsätts för. Samtidigt medger rikspolischefen flera omständigheter som försvårar brottsbekämpningen. Det finns i dagsläget inget särskilt uppdrag från regeringen om att polisen ska arbeta specifikt mot djuraktivister. Dessutom förhindrar den låga straffskalan på den typ av brott som djuraktivister genomför att polisen saknar rätt till olika operativa medel. Exempelvis avlyssning, husrannsakan eller särskilda spaningsresurser. Förstärkningen av polisbemanningen som regeringen lovat Polisen, märks först nästa år. Då anställs 7 000 nya poliser och 3 000 civila.

– Vi hoppas att det får effekt även för lantbrukets del, säger Palle Borgström.

3 sätt som minskar utsattheten

På mötet tydliggjordes vad som behövs för att minska böndernas utsatthet för militanta djuraktivister:

1. LRF och Polisen måste samverka bättre lokalt, särskilt inför olika arrangemang.

2. Att fler myndigheter engagerar sig för att minska de militanta aktiviteterna mot lantbrukare. Det handlar om både kommun och socialmyndigheter.

3. Brott måste anmälas till polisen, eftersom deras resurser dimensioneras efter arbetsbelastningen.

Under mars inleds de traditionella kosläppen och där ser gärna polisen att arrangörerna tar kontakt i god tid. Om polisen finns på plats har det en avkylande effekt på aktivisterna.