De senaste klimatrapporterna, som till exempel PRINCE, visar tydligt att det i livsmedelssektorn, är den importerade maten som har klart större klimatpåverkan än den svenska.
När Naturvårdsverket nu har fått regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan, så kommer bilden av svenskens klimatpåverkan bli tydligare.

- Tidigare har Naturvårdsverket endast tittat på den inhemska produktionen. Men det blir en väldigt skev bild eftersom vi då inte räknar med det klimatavtrycket som görs av livsmedel och produkter som köps från andra länder, säger LRFs hållbarhetsexpert Maria Dirke.

LÄS MER: Kossan och klimatet - här är fakta

Det är fem konsumtionsområden som föreslås att följas upp närmare: Personbilsresor, flygresor, livsmedel, bostadsbyggande och boende samt textil.

- LRF jobbar ju väldigt intensivt för en hållbar framtid och en fossilfri framtid. Vad gäller maten så är Sverige i världsklass i vad gäller klimatavtryck, djurvälfärd och arbetet mot antibiotikaresistens. Vi är också en världsledande nation inom skogen där vi har en stor del av lösningen till den fossilfria framtiden. Till och med på Nobelfesten har ju vissa gäster haft kläder tillverkat av skogsmaterial.

Vad betyder den här nya mätningen för det gröna näringslivet?

- Att det blir mer fokus på våra företagares varor och tjänster. Det är bra, då ser alltfler klimatnyttan av det svenska jord- och skogsbruket.

LÄS MER:lrf.se/klimat har vi samlat de vanligaste frågorna och de viktigaste siffrorna kring maten och klimatet.

LÄS MER: Se de unika odlingskartorna nu och i framtiden