Att driva ett företag innebär att exponera sig för osäkerhet. I den här rapporten förs resonemang kring risker och riskhantering i det gröna näringslivet och rekommendationer kring hur man som företagare kan förhålla sig till riskerna i omvärlden.

Läs hela omvärldsanalysen här

LÄS MER:lrf.se/omvarldsbevakning samlar vi allt material från Matkronan och Lantbrukskonjunkturen till Internationella Perspektiv och statistikplattformen.