Den nationella bredbandsstrategin innebär att 99,9 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha uppkopplingshastighet om minst 100 Mbit/s senast år 2025. Det betyder att fler än 10 000 personer inte kommer att kunna ta del av den kommande digitala ekonomin, digitala vård- och larmtjänster eller digital handel och underhållning. För landsbygdens företag är bra uppkoppling avgörande.

Därför driver just nu nätverket Byanätsforum kampanjen #100MbitTillAlla, med syfte att stärka den nationella bredbandstrategin. LRFs landsbygdsexpert Cecilia Reje berättar om kampanjen och varför bredbandsutbyggnad är en viktig fråga för LRF.

Vad är syftet med kampanjen #100MbitTillAlla?
- Syftet är att göra beslutsfattare medvetna om att alla som bor och driver företag på landsbygden behöver ha tillgång till stabil och snabb uppkoppling. Därför kräver vi att regeringens bredbandsstrategi stärks och att samtliga hushåll och företag i Sverige ska garanteras en uppkopplingshastighet om minst 100 Mbit/s år 2025. 

Varför är det här viktigt för LRF?
- När allt mer blir digitalt, både ute på gården och i resten av samhället, så krävs en snabb och stabil uppkoppling. Det är viktigt för LRFs medlemmar ska kunna driva och utveckla sin verksamhet.

Varför måste bredbandsstrategin stärkas?
- Risken är annars att de politiska målsättningarna bidrar till att skapa ett digitalt utanförskap, där vissa företag och hushåll på landsbygden inte kan ta del av digitala tjänster på samma sätt som andra.

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Byanätsforum om vikten av att alla invånare ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Läs hela artikeln här.

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.