LÄS I LAND: Så förklarar Skogsstyrelsen sitt nya besked

Enligt uppgifter från Skogsstyrelsen handlar det om 25 ärenden och ett 50-tal skogsägare. Alla med planerade avtal och en avtalad summa pengar kopplad till biotopskydd eller ett tidsbegränsat naturvårdsavtal.

LÄS MER: Bank-VD: Myndigheternas agerande gör det svårare att bo och driva företag i hela landet

Biotopskydd är en skyddsform av ett mindre skogsområde med stor betydelse för växter och djur.

Ett naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som ingås av två frivilliga parter, det vill säga en av få svenska skyddsformer av skog där skogsägaren kan tacka nej.

150 nya miljoner för 2019

Vid årsskiftet landade nya pengar på Skogsstyrelsens konto varav cirka 150 miljoner är tillgängliga för denna typ av avtal. Men istället för att hedra ingångna överenskommelser och betala skogsägarna meddelade Skogsstyrelsen i februari att man fryser hela budgeten för formellt skydd av skog.

LÄS I LAND: Familjen Karlsson: Vi känner oss lurade

Det betyder att det finns ett 50-tal enskilda skogsföretagare som budgeterat med en intäkt och även deltagit i en process i flera steg fram till överenskommelse som nu inte vet om och när några pengar kommer.

Förstår besvikelse

En tjänsteman på Skogsstyrelsen säger i Land Skogsbruk den 22 februari att detta är en åtgärd Skogsstyrelsen aldrig tidigare vidtagit.

Skogsstyrelsen har som argument för handlandet sagt att det beror på den minskade budgeten och att den måsta spara pengar för att betala ägare av fjällnära skog i det fall myndigheten förlorar överklagandet av domen i Mark- och miljööverdomstolen.

Men argumentet är svagt och ger upphov till frågor.

Om myndigheten ska betala 18 miljoner till ägarna av fjällnära skog så finns det fortfarande 132 miljoner kvar på kontot, enbart för 2019.

Process kan ta lång tid

Dessutom kan domstolsprocesserna om fjällnära skogar pågå i flera år beroende på överklaganden – något som inte bör drabba andra skogsägare.

Därför Skogsstyrelsen, hedra de överenskommelser ni gjort och betala. Nu.

LAND SKOGSBRUK: Skogsägare går miste om miljoner