20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården.

Det övergripande målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt med övergödning och fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.