Svenskt jordbruk står för betydligt mindre övergödning än jämförbara länder inom EU. Det visade en rapport från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, som släpptes i höstas. Nu ska Sverige bli ännu bättre. Framförallt ska den lokala kunskapen om vattnet i hembygden bättre tas tillvara än tidigare.

Regeringen satsar till att börja med 37 miljoner under tre år mot övergödning där LRF samarbetar med Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och de fem regionala vattenmyndigheterna.

- Även om vi är bäst i EU så är inte frågan om näringsläckage löst och vi vet att Sveriges bönder är väldigt intresserade av hållbarhetsfrågor, säger LRFs expert på vattenfrågor, Markus Hoffman som jobbar i projektet.

Vad ska satsningen heta?

Men nu behövs det alltså ett namn till den här satsningen.

- Det här är början på ett nytt lika långsiktigt arbetssätt som Greppa Näringen. Och för att bygga en identitet som är lika bra som Greppa Näringen behöver vi hitta ett passande namn. Så hjälp till att klura, det finns många på landsbygden som har kreativa tankar kring vattenmiljö och lokalt engagemang, säger LRFs expert Markus Hoffmann som jobbar i projektet.

Skicka ditt namnförslag med en kort motivering senast 15 mars 2019 här

Första priset är en övernattning för fyra personer på Bo på lantgård samt entré och middag på Havs- och vattenforum 4-5 juni.

LÄS MER: Palle Borgström: Vi är glada över detta initiativ

Här är hela listan på de 20 vattenprojekt som ingår i projektet

Orust kommun, Samordnare för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, Orust kommun
Västerviks kommun, Vattensamordnare i Västerviks kommun
Falkenbergs kommun, Samverkan ger framgång
Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner
Kävlingeåns vattenråd, Vombsjöns tillrinningsområde
Saxåns-Braåns vattenråd, Saxån-Braåns avrinningsområde
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring
Trelleborgs kommun/SV Skånes VR, Sydvästra Skånes vattenråds avrinningsområde
Dalslands miljö- och energiförbund, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån
Länsstyrelsen Västerbotten, Tavelån och Tavlefjärden- åtgärdsplanering och samverkan för god status
Länsstyrelsen Halland, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån
Hushållningssällskapet Halland, Förbättrad vattenkvalitetet inom kustnära mindre avrinningsområden i Halland och nordvästra Skåne
Hjälmarens vattenvårdsförbund, Blackstaåns avrinningsområde
Enköpings kommun, Samverkan för bättre vattenkvalitetet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden
Mälarens vattenvårdsförbund, Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning
Tidans vattenförbund tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg, Minskad övergödning i Tidan
LRF Sydost, Från strategi till åtgärd för minskad övergödning
Länsstyrelsen Östergötland, Vikbolandet, norra delarna av Söderköpingsåns avrinningsområde, samt slättbygden söder om Roxen
Södertälje kommun, Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun
Länsstyrelsen Skåne, Finjasjön - En balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen.