Att Sveriges bönder är klimathjältar är inget nytt. Nu finns det chans att hylla dig själv eller någon du känner i vidare kretsar.

Senast 26 april ska nomineringarna till Sjöstjärnan vara inne. Priset, 50 000 kronor, ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, SKL och LRF. Syftet är att uppmärksamma en person, en grupp eller en förening som gör ett lokalt engagerad vattenvårdarbete med tonvikt på samverkan mellan kommun, areella näringar och ideella intressen. Läs mer här

WWFs pris Östersjöbonde syftar till att sprida exempel om alla goda initiativ som finns på odling som är bra för Östersjön. Sista anmälningsdag den 30 april! Läs mer här

Frågor? Kontakta LRFs expert, Markus Hoffman.