– Vi kan inte acceptera att lantbrukare trakasseras på ett sådant sätt att de överväger att lämna sin verksamhet, sade Morgan Johansson i en riksdagsdebatt under fredagen.

Morgan Johansson pekar på att dagens lagstiftning om olaga intrång är föråldrad och tillkom på 1960-talet. Enligt honom råder oklarhet om huruvida det ska betraktas som olaga intrång om djurrättsaktivister går in på en gård som inte är inhägnad. En annan oklarhet är vad som ska betraktas som grovt olaga intrång.

"Vi är beredda att gå LRF till mötes"

Nu föreslår justitieminister Morgan Johansson att en utredning för att se om lagen bör skärpas ska tillsättas.
LRF har sedan ett år tillbaka krävt en sådan lagskärpning.
– Vi är beredda att gå dem till mötes, säger Morgan Johansson i en intervju med TT.

LRF anser att militant djurrättsaktivism inte bara är ett hot mot lantbrukarna utan även hotar det demokratiska samhället.

Liten grupp gör stor skada

– Jag tror att det hänger ihop med hur enskilda aktivister agerar vid olika tillfällen. Det är fortfarande en förhållandevis liten grupp aktivister vi pratar om, men även den lilla gruppen kan ställa till väldigt mycket bekymmer, säger Morgan Johansson till TT.

Förslaget tas väl emot av Lantbrukarnas riksförbunds ordförande Palle Borgström.

– Det är ett fantastiskt bra besked. Vi har drivit denna fråga länge. Det känns bra att politiken reagerar, och även regeringen, säger Palle Borgström till Göteborgs-Posten.

– Vi anser även att lagen kring olaga hot behöver tydliggöras. I samtal med polisen har det framkommit att man borde höja straffen för de här brotten, så att polisen får bättre verktyg att utreda. Det är något vi gärna ser framöver, säger Palle till GP.