Vilka var där?

Framför allt unga lantbrukare. Temat var Unga lantbrukare och morgondagens agri foodkooperativ.

Vad var det för event?

Det var ett Business Fora som Cogeca, som är den europeiska organisationen för jordbrukskooperativ där LRF är medlemmar, arrangerar. Syftet är att prata om frågor kopplade till marknad och företagsamhet för kooperativ på olika ämnen.

Hur gick snacket?

Mycket handlade om att öka engagemanget bland de unga. Cogecas ordförande Thomas Magnuson tryckte extra mycket på det i sitt tal. Under en hel dag diskuterades hur man ska göra och flera goda exempel hur kooperativ har hjälpt unga att både starta lantbruk, expandera sin produktion och bidragit till kunskapshöjning.

Vad är de viktigaste frågorna för unga lantbrukare?

Tre saker enligt Jannes Maes, som är ordförande för CEJA, europeiska organisationen för unga lantbrukare:
1. Tillgång till mark.
2. Tillgång till kredit/lån.
3. Tillgång till kunskap och utbildning. 

Inge-Liese Sjöström, medlem från Arla Foods styrelse, tryckte extra på kooperationens viktiga roll att stötta ekonomiskt, att matcha dels mellan unga och äldre lantbrukare men även nya lantbrukare med varandra för att växa.

Inkomstfrågan är central för alla lantbrukare oavsett ålder.

Andra heta frågor som diskuterades?

Generationsskifte var ett område som diskuterades en lång tid och då hur kooperativen kan bidra till unga kan komma in sektorn.

Jämställdhetsfrågan kom också upp vid ett flertal tillfällen. De flesta verkade överens om att kvotering inte är vägen framåt men att det måste finnas tydlig mål om att ha en balans av kvinnor och män i styrelser.

LÄS MER: LRF Ungdomen bjuder in till klimatplattform för unga

PODDTIPSET: Emilia om kor, klimat och landsbygd i Spännande möten