UPPDATERAT: Polisutredningen nedlagd

– Vi har lagt ut dödfödda kalvar vid några tillfällen under årens lopp när vi inte haft tillgång till kadavertransport för destruktion. Vi har fortsatt med en gammal rutin eftersom vi dessvärre inte har uppmärksammat att lagen om animaliska biprodukter har ändrats. Jag är den förste att beklaga vår ouppmärksamhet och kan bara be om ursäkt. Vi borde självklart haft bättre koll, säger Palle Borgström.

När kommunen upplyste ägarna om att lagen ändrats tillkallades kadavertransport som hämtade resterna från några dödfödda kalvar, samt ett får som dock inte kommer från företaget. Platsen städades därefter upp.

— Jag borde som företagare ha känt till de nya reglerna. Nu har vi skärpt våra rutiner och kommer fortsättningsvis alltid att tillkalla kadavertransport vid dödfödslar av kalvar. Som ordförande i LRF är det viktigt för mig att vara en förebild och följa alla regelverk och jag beklagar att vi missat i det här fallet, säger Palle Borgström.

Skärpt gårdens rutiner ytterligare

Dödligheten bland nyfödda kalvar i Sverige var år 2016, enligt Gård- och Djurhälsan, 6,1 procent bland kalvar födda av renrasiga kvigor. På Kilanda är dödligheten cirka 4 procent. Under 2018 skedde 185 kalvningar på Kilanda säteri, varav åtta kalvar konstaterades dödfödda. Några av dessa lades ut på den avskilda platsen i skogen.

När kommunens miljöförvaltning upplyste gården om lagöverträdelsen informerade Palle Borgström LRFs styrelse och valberedningens ordförande om det inträffade.

– Vi kommer givetvis att acceptera den eventuella påföljd som det här kan leda till. Jag borde ha haft bättre koll på att lagen har ändrats. Vi har nu skärpt gårdens rutiner ytterligare, säger Palle Borgström.

Fakta: Tillåtet i norr, förbjudet i söder

I de södra delarna av Sverige måste kadavertransporten tillkallas så fort ett nötkreatur dött. I de norra delarna av landet är det, i glesbebygda områden, däremot fortfarande tillåtet att gräva ned dem. Det är också fortfarande tillåtet att gräva ned sällskapsdjur i hela landet.