Grattis, Lotta!
- Tack, jag är väldigt glad över detta uppdrag. Jag ser många likheter mellan den småskaliga livsmedelsproduktionen och hästföretagandet som inte heller hade någon gemensam plattform, och därmed inte nådde fram i frågorna, innan vi startade branschavdelningen LRF Häst. Tack vare hästdelegationens samverkan har de nått flera näringspolitiska framgångar och det är förhoppningen att vi gör även inom LRF Lokal mat och dryck.

Vad blir det viktigaste uppdraget?
- Det är att samla alla intressenter och hitta gemensamma branschspecifika frågor som gör skillnad för våra medlemmar på gårdsnivå. Fler och fler av våra medlemmar väljer att diversifiera sina verksamheter mot just lokal mat och dryck. Regler, tillståndsprövning och kontrollverksamhet är komplexa och ofta anpassade för stora företag. Det vi vill uppnå är framför allt medlemsnytta vårt näringspolitiska arbete ska förhoppningsvis underlätta för småskaliga producenter så att det blir lättare att utvecklas.

Du är ju också ordförande i Copas kvinnokommitté och jobbar med jämställdhetsfrågor i Bryssel. Hur viktigt är det ur LRF Lokal mat och drycks synvinkel?
- Det passar väldigt bra eftersom kvinnor är överrepresenterade i småskalig livsmedelsproduktion. Många gånger upplever kvinnor andra svårigheter än män och här kan vi göra ett bra jobb både i Sverige och på EU-nivå.

Nu har ni haft första mötet, hur är känslan?

- Otroligt bra! Det blev väldigt tydligt att det här handlar om att lyfta den svenska måltiden. Jobbar vi gemensamt med problemen och möjligheterna kan vi tillsammans lyfta den småskaliga produktionen. Vilket i sin tur leder till fler jobb och en levande landsbygd.