Förslagen rör till exempel ändringar i allmänna jakttider för vildsvin, dovhjort, kronhjort och rådjur. Tiderna för jakt på älg föreslås förlängas. Vidare föreslår LRF ändringar när det gäller skyddsjakt på vildsvin, kronhjort, vissa gäss, trana och sångsvan.

Naturvårdsverkets uppgift är att bereda och sammanställa jakttidsförslag som sänds till regeringen för beslut. Regeringen kommer att remittera Naturvårdsverkets förslag innan beslut.

Läs hela remissen här

SE POWER POINT: Vildsvinsskadornas omfattning

LÄS MER: Vildsvinen kostar mig 200 000 kronor om året

SE FILMEN: Elin filmar gårdens viltskador

DEBATT I LAND: Låt jakten vara enkel och effektiv