– Det är bra att regeringen med nya ministern Jennie Nilsson lyssnat på oss för att möjliggöra effektivare vildsvinsjakt. De snabbt växande stammarna orsakar miljardkostnader och problem för markägare och jordbrukare. En ökad avskjutning är den enda fungerande lösningen, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Regeringens beslut tillåter att rörlig belysning, riktmedel som förstärker ljuset och mörkerriktmedel med termiska sikten, ”värmekamera”, generellt tillåts vid jakt på vildsvin. Ändringen i jaktförordningen gäller från den 15 maj 2019.

Rörlig belysning är ljuskällor som fästs på jaktvapen eller bärs av jägaren. Det finns många begrepp för riktmedel för användning i svagt ljus. De vanligaste som förstärker ljus kallas ofta digitala sikten. Termiska sikten ger en detaljerad bild, som visar ett djurs utstrålning av värme.

"Viltet utsätts inte för onödigt lidande"

– Det är viktigt att påpeka att även de nya jaktformerna används på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande, säger Palle Borgström.

Bakgrunden till regeringens beslut är ett förslag från LRF till regeringen i oktober 2017. För LRF är detta en betydande framgång. LRFs arbete för att på olika sätt underlätta och effektivisera jakt har givit resultat när det gäller jakt på vildsvin i svagt ljus. En mycket stor del av jakten på vildsvin sker i svagt ljus, i grödor under vår- och sommarnätter och vid åtlar under höst och vinter. Därför kommer regeringens beslut bidra till att antalet fällda vildsvin ökar och att göra skyddsjakten mer effektiv.

Regeringen tar viltfrågorna på allvar

– LRF är nöjt med regeringens beslut. Det visar att den nya regeringen lyssnar på våra argument och tar viltfrågorna på allvar. Vi ser fram emot att regeringen tar sig an även LRF:s övriga förslag för utökad och effektiv jakt i samma konstruktiva anda, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Regeringens pressmeddelande

LÄS MER: LRF vill utöka jakttiderna

LÄS MER: Med Fakta på bordet underlättas dialogen