För ett år sedan samlandes LRF Ungdomen för riksstämma, då var det ingen som anade hur sommarens torka skulle drabba jord- och skogsbruket i hela landet. Under årets riksstämma som hölls i dagarna, har krisens efterverkningar hunnit lägga sig men fortfarande pågår kampen för att få ihop ekonomi och foder runt om i landet.

Emilia Astrenius Widerström, ordförande för LRF Ungdomen inledde med att tala om den stolthet hon känner för arbetet som gjorts ute i landet i samband med krisen. Tillsammans har man på landsbygden kavlat upp ärmarna och hjälpts åt.
- Vi tar hand om varandra och det gör mig stolt, sa Emilia.

Att det är ungdomarna som är framtiden, är alla eniga om på stämman och LRFs vd Anders Källström poängterade:
-  Ni måste förstå att det ni gör är viktigt. Stora skeenden kan inte ske utan att ungdomar kliver fram.

Nya ledamöter i styrelse och valberedning

Under stämman valdes tre nya ledamöter till styrelsen in. Oliver Kristoffersson från Veberöd, Elisabeth Hidén från Säffle samt Cassandra Telldahl Bjelkelöv, från Stockholm som dessvärre fick stanna hemma på grund av influensa. Läs mer om de nya ledamöterna här

Ordförande Emilia Astrenius Widerström och vice ordförande Simon Wancke fick förnyat förtroende på två år. Nya namn i valberedningen är Frida Larsson och Gustav Grahn. Förnyat förtroende fick Magnus Karlsson och Gustav Ingemarsson.

LRF Ungdomen Gotland, blev årets region och priset Ung Växtkraft delades ut till Magnus Jakobsson och Amanda Alskog. Deras gård kan ni spana in på Instagram där de heter: @gardtjarnsgard eller på Gårdtjärns Gård på Facebook, där de också lagt upp en film med anledning av priset.

Nya namn i valberedningen är Frida Larsson och Gustav Grahn. Förnyat förtroende fick Magnus Karlsson och Gustav Ingemarsson.

Riksstämman skickade fyra motioner vidare till LRFs riksförbundsstämma som hålls i slutet av maj.