Det blir en viktig uppgift för de nya svenska EU-parlamentarikerna att berätta om det hållbara svenska skogsbruket i Bryssel och möjligheterna till mer förnybart bränsle från de gröna näringarna. Det var politikerna i dagens LRF-debatt i Europahuset eniga om.

I publiken satt förstagångsväljare från Engelska skolans gymnasium på Södermalm i Stockholm.

Efter inledande nedslag i ämnet hållbara transporter från Johan Kuylenstierna, Stockholms universitet, Emma Berglund, LRF Skogsägarna och Alarik Sandrup, Lantmännen var det politikernas tur: Sara Skyttedal, Kristdemokraterna, Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet, Emma Wiesner, Centern och Marlene Burwick, Socialdemokraterna.

Johan Kuylenstierna: Flyget står för 1 % av transporternas andel av utsläppen

Emma Berglund: EU-skogen har på 25 år växt med Portugals storlek

Alarik Sandrup: Biodrivmedel står för 89% av den förnybara energin

LAND LANTBRUK: Kuylenstierna tror på optimism