Regeringens kommande vårändringsbudget bygger på januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Enligt regeringen beräknas inkomstbortfallet för det svenska lantbruket till cirka 6,2 miljarder kronor för fjolårets omfattande torka.

– Vi ser det som en viktig åtgärd att gå in och stötta lantbruket för att stärka likviditeten i det svenska jordbruket och har lagt till 350 miljoner extra i ändringsbudgeten, kommenterar landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Lägre trösklar för anställning

Förutom de 350 extra miljonerna är LRF nöjt med olika satsningar i regeringens vårbudget, exempelvis lägre trösklar för att anställa.

– Centerpartiets krav i januariöverenskommelsen märks nu för landsbygdsföretagandets del på ett positivt sätt i vårändringsbudgeten, säger Palle Borgström.  

Men det behövs ännu kraftfullare åtgärder för att säkra en ökad svensk livsmedelsproduktion. Då handlar det om långsiktiga åtgärder för att förstärka lönsamheten i det gröna näringslivet. Exempelvis så att framtida extrem väderlek kan mötas på ett bättre sätt.

– Det kräver investeringar inom vattenområdet, satsningar på biodiesel och inte minst mindre regelkrångel. Det är även hög tid för regeringen att utfärda regleringsbrev till myndigheterna med uppdrag att underlätta livsmedelsproduktionen, i linje med riksdagens beslut i livsmedelsstrategin 2017, säger Palle Borgström.

150 miljoner extra till skogen

Det är bra att regeringen aviserade extra 150 miljonerna till skogsägare som drabbats av avverkningsstopp. Men det behövs också en förändring av hela inventeringsmodellen. Den nuvarande har inte fungerat och måste göras rättssäker.

– På skogssidan är det viktigt att regeringen långsiktigt tillför tillräckliga medel så att en skogsägare som drabbas av myndighetsbeslut om avverkningsrestriktioner eller motsvarande garanteras ersättning för det ekonomiska avbräcket, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Regeringens pressmeddelande om torkastödet