Vad handlar detta om?

Riksdagen beslutade den 24 april om ett tillkännagivande till regeringen om att förprövningen vid byggande av djurstallar ska avskaffas.

Vad är ett tillkännagivande?

Ett tillkännagivande i riksdagen är ett beslut där riksdagen meddelar regeringen sin åsikt. Det kan exempelvis vara att riksdagen anser att en viss fråga bör utredas eller att regeringen bör komma med ett förslag. Man kan säga att ett tillkännagivande är en uppmaning till regeringen att göra något och det är alltså det som nu har hänt när det gäller förprövning av djurstallar. 

Vad blev fel i rapporteringen?

I medierapporteringen beskrivs det som att förprövningen ska avskaffas. Det är en alltför snabb slutsats eftersom regeringen inte är rättsligt bunden att tillgodose tillkännagivanden. Hur regeringen kommer att agera i frågan återstår att se, men det är inte särskilt ofta som regeringen faktiskt agerar på ett tillkännagivande och gör exakt vad som sägs i det.

Vad tycker LRF?

LRF driver inte frågan att avskaffa förprövningen men arbetar aktivt med frågan inom ramen för Livsmedelsstrategin och regelförenklingsarbetet. LRF har fört fram till myndigheterna hur djurhållarna ser på förprövningen och vilket behov man har idag vid byggnation. Mycket har hänt sedan förprövningen infördes 1973 så behovet ser annorlunda ut idag. LRF anser att det behövs en bredare statlig utredning, där man med utgångspunkt i det behov lantbrukarna har vid byggnation idag, tittar på olika alternativ kring förprövningen inklusive möjligheter och konsekvenser av en avveckling som ett alternativ. LRF är positivt till initiativ som leder till förenklingar för lantbruksföretagare.