Anders, det brinner i skog och mark och nu är det snart valborg. Hur ser LRF på valborgsmässoeldar?
- Vi har en enkel uppmaning: Respektera eldningsförbud. Får du elda, så var extra försiktig. Många av våra medlemmar har under skogsbränderna nu i april jobbat dygnet runt med att bekämpa bränder trots att de är mitt i det hektiska vårbruket.

Hur jobbar till exempel MSB i den här frågan?
- De har lagt ut väldigt bra info på sin hemsida, men vi har uppmanat dem att gå ut bredare med sin information.

Förra sommaren sammanfattas med torka och skogsbränder. Hur tänker LRF och MSB inför denna sommar?

- Vi har haft kontakt under vintern för att lära oss av misstagen och det som gick bra. Det är glädjande att räddningspersonalen nu förstår vikten av gödseltunnor. När våra medlemmar i fjol ville hjälpa till, så blev de nekade på grund av okunskap om vad gödseltunnor var för något. Nu används de frekvent, även om det inte funkar helt friktionsfritt i inledningen av många räddningsinsatser så lär man sig samarbeta ganska snabbt. Vi har också uppmanat myndigheterna att gå ut med information på flera språk om både brandrisk, eldning och allemansrätt. Sommaren är en tid när det kommer många bärplockare från andra länder. De behöver också kunna ta del av informationen.