På den nya sajten förklaras på ett lättförståeligt sätt vilka fördelarna med svensk mat är. Det rör till exempel frågor kopplade till klimat och den låga antibiotikaanvändningen, men här tas även upp hur bonden arbetar smart med tekniska lösningar för ökad hållbarhet.

– Vi har haft liknande information på LRFs egen hemsida, www.lrf.se, men dit hittar inte så många konsumenter, och informationen där kan vara svår att ta till sig om man har låg kunskap om matproduktion. Därför var det nödvändigt att skapa en ny plattform, berättar Sofia Lindblad (bilden ovan), projektledare för opinionssatsningen inom Tänk om. För den konsument som vill fördjupa sig finns länkar till sådan information.

Del i storsatsning

Opinionsbildningen mot konsument är en del i storsatsningen Tänk om, som LRFs förbundsstyrelse beslutade starta efter sommarens torka och bränder. Krisen förde upp LRFs frågor högre upp på agendan både i politiken och i samhällsdebatten, och detta läge vill man nu ta tillvara. Opinionssatsningen bygger vidare på konceptet Jag bryr mig, som finns bland annat på Facebook.

Reklamfilm

Till den nya plattformen www.sverigesbönder.se hänvisas bland annat den som ser projektets digitala annonser som just nu syns på en rad olika sajter, anpassade efter målgruppen. En större reklamfilm är också under intensiv produktion och ska börja sändas på TV4 Play och Youtube under vecka 19-20. Filmen har fokus på att de val man gör, stora som små gör skillnad i dag, och i framtiden. Här kopplar man an till olika vardagssituationer och väver samtidigt in bonden. Filmen ska också användas på sociala medier. Men det blir fler filmer, bland annat under vinjetten "Bondens val".
– Dessa filmer fokuserar på olika val som LRF-medlemmar gjort kopplade till hållbarhet på ett eller annat sätt. Till att börja med tas tre filmer fram, men det kommer att bli fler under året, berättar Sofia Lindblad.

Emma Bäckström var en av frontfigurerna i tidningskampanjen.

Fysiskt material

Annat som är på gång är fysiskt material som kan användas av regionerna vid olika arrangemang. Det kommer att finnas till exempel flaggor och foldrar.
Sedan tidigare har annonser med regionala bönder som frontpersoner med budskapet att val av mat gör skillnad publicerats i riks- och landsortstidningar. Dessa hade en räckvidd på cirka 4,5 miljoner personer.