Det var inom ramen för Reformagendan, som ingår i LRFs projekt Tänk om, som seminariet genomfördes. Reformagendan ska genom fördjupningar i en rad olika ämnen förse LRF med viktig kunskap inför framtiden. Seminariet den 12 april i Linköping ordnade LRF tillsammans med Agtech 2030 vid Linköpings universitet, som bedriver forskning inom utvalda jordbruksteknologiområden. Se ett inslag på SVT om Agtech 2030  här!LRFs förbundsordförande Palle Borgström, hälsade välkommen till heldagsseminariet i Linköping.

Arrendeavtal försvinner?

Cirka 130 personer deltog i seminariet. Det var en blandad publik – forskare, myndigheter, teknikföretag, bönder med flera. Ett antal föreläsningar gjordes från scenen av olika forskare, till exempel Uno Wennergren, professor vid Linköpings universitet.
Han berättade om en stor tänkbar förändring, nämligen att arrendeavtalen ersätts med andra typer av affärsavtal.

Kan bli nya affärsmodeller

I dag arrenderar markägare kanske ut för att det är för dyrt att själv hyra in stora maskiner och förare. Men i framtiden kan det istället bli så att man köper in tjänster från företag som kommer med mindre maskiner som jobbar obemannat, och sedan åker vidare nästa dag. Prislappen blir då överkomlig för den som äger ett mindre antal hektar.
– Det skulle kunna innebära att vi får mer mark brukad i landet. Affärsmodellerna kan också komma att förändras om lantbrukarna köper in färre stora maskiner, och istället köper tjänster i större utsträckning, säger Carl von der Esch, projektledare för Reformagendan.

Carl von der Esch, projektledare LRFs Reformagenda och Filip Lundin, konsult vid Macklean.

Övervakning

Bland föreläsarna fanns också Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik vid Linköpings universitet, som berättade om olika övervakningssystem.
Fredrik Gustafsson beskrev hur man testat sensorer på Kolmården för att spåra djur. Genom att sätta en liten bluetooth-sändare på djuret, kan man registrera djurens rörelse, när de vilar och dricker vatten. Liknande kan man även sätta på kor. Tekniken finns, men har inte fått en kommersiell spridning.

Få stöd utan att söka?

En annan diskussion rörde myndigheternas roll. I dag tar kontroller mycket tid från myndigheter och företagare, och även administrationen, då man som företagare ska söka olika jordbrukarstöd. Ett tänkbart framtidsscenario är att myndigheterna genom olika övervakningssystem har sådan koll på lantbrukarens mark att den berättigade ersättningen kommer automatiskt, utan att man ens behöver söka.

Allt mer information

I framtiden får vi allt mer data via fjärrövervakning genom sensorer, drönare med mera som kan tala om hur grödan mår, och hur djuren har det. Det finns också data i jordbruksmaskinerna, och frågan är om den ska hållas hemlig eller om man ska dela med sig.
– Redan i dag delar man med sig av datan inom transportsektorn, man kan se på vilket sätt bilar och lastbilar körs, och med den informationen kan tillverkaren hela tiden förbättra produkten. Frågan är hur detta hanteras på bästa sätt inom jordbruket, säger Carl von der Esch.

Det var en blandad publik  och en hel del diskussioner  – vid seminariet om hur teknikutvecklingen påverkar lantbruket.  

Fara med att bli inlåst i system

En annan sak är att lantbrukare nu blir inlåsta i system beroende på vilket märke av maskin de köper. Olika märken kan inte kommunicera med varandra, och har man då flera olika märken på gården blir det problem.
– Men vi ser i dag att både lagstiftare och privata aktörer vill mildra de inlåsningseffekter som finns exempelvis på traktormarknaden. Genom att dela och kombinera data från olika system skapas en enorm innovationskraft, och där är dataplattformar som Agrirouter och Climate Corporation högintressanta att studera, säger Filip Lundin, konsult på LRFs dotterbolag Macklean.

Viktigt förbereda sig

Seminariet innehöll ytterligare föreläsningar, och paneldiskussioner, där även publiken deltog.
– Vi är väldigt nöjda, och fick med oss mycket matnyttigt hem. Vi ser kraften i de här förändringarna, och det är viktigt att LRF och våra medlemsföretag förbereder sig, och tänker igenom vad de kan påverka för att bli framgångsrika, säger Carl von der Esch.

Nästa stora möte inom Reformagendan, som är öppet för allmänheten, kommer att ske i oktober i Lund. Då är det frågor om lantbrukets lönsamhet och konkurrenskraft som ska studeras närmare.