– Det är ett första viktigt steg att regeringen nu förtydligar sitt regleringsbrev till Polismyndigheten. Det är bra att polisen får ett tydligare uppdrag och stärkt mandat i den här frågan, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF har under en lång tid uppmärksammat myndigheter och beslutsfattare på att Sveriges bönder drabbas allt oftare för hot och hat från djuraktivister, men det var efter Göteborgs-Postens uppmärksammade artikelserie i vintras som debatten satte fart ordenligt..

Frågan har debatterats i riksdagen där justitieminister Morgan Johansson var tydligt med att regeringen inte kan acceptera att lantbrukare trakasseras på ett sådant sätt att de överväger att lämna sitt yrke.

Som ett led i detta har regeringen skärpt formuleringen i regleringsbreven till polismyndigheten.

- När vi ber polisen redovisa vad de gör, innebär det också de ser till att prioritera angreppen mot lantbrukare. Polisen kommer att lägga ytterligare kraft på de här brotten, säger Morgan Johansson till Land Lantbruk.

I intervjun säger justitieministern att lagen om olaga intrång är otydlig och måste ses över. Han har heller inget emot om utredningen kommer fram till att straffen skärps.

ATL var först med att berätta om regeringens ändring i regleringsbreven. Läs deras artikel här.