Ansökan och utbetalning

Ansökan sker via Jordbruksverkets e-tjänst senast den 20 maj. Utbetalning sker från 5 juli. Minsta belopp som utbetalas är 1000 kr. Gå till e-tjänsten och gör din ansökan.

Här är produktionerna som kan få stöd

Arealbaserad produktion av spannmål, frövall, oljeväxter, proteingrödor, stärkelsepotatis och sockerbetor

Har du sökt gårdsstöd i SAM Internet 2018 och odlat någon av de godkända grödorna kan du få stöd för din arealbaserade produktion. Stödet baseras på den stödberättigande arealen.
Dessa grödor ger rätt till stöd.

Preliminärt stödbelopp för arealbaserad produktion
Spannmål och frövall: 235 kr/hektar
Oljeväxter och proteingrödor: 670 kr/hektar 
Stärkelsepotatis: 430 kr/hektar 
Sockerbetor: 225 kr/hektar 
Exakt hur stort beloppet blir beror på hur många som söker stödet.

Nötkreatur

Har du sökt nötkreatursstöd i SAM Internet 2018 kan du få stöd för din nötkreatursproduktion. Stödet baseras på antal stödberättigande djurenheter.

Preliminärt stödbelopp för nötkreatur:
450 kronor per djurenhet.
Exakt hur stort beloppet blir beror på hur många som söker stödet.

Får- och getproduktion

Har du rapporterat in hur många djur du hade december 2018 till Jordbruksverket platsregister. Då kan du få stöd för din får- eller getproduktion. Stödet baseras på antal registrerade djur.

Preliminärt stödbelopp för får och get:
55 kronor per djur.
Exakt hur stort beloppet blir beror på hur många som söker stödet.

Grisproduktion

Du kan få stöd för suggor, betäckta gyltor, galtar och övriga grisar som väger över 20 kilo. För suggor, betäckta gyltor och galtar baseras stödet på genomsnittsbesättningen under 2018. För övriga grisar som väger över 20 kg baseras stödet på antalet djur i en normal uppfödningsomgång under 2018.

Preliminärt stödbelopp för grisar:
Suggor, betäckta gyltor och galtar för avel: 325 kr/djur. 
Övriga grisar över 20 kilo: 95 kr/djur. 
Exakt hur stort beloppet blir beror på hur många som söker stödet.

Fjäderfäproduktion

Du kan få stöd för tamhöns och kalkon inom grupperna värpande djur, avelsdjur, slaktdjur och rekryteringsdjur. För tamhöns som är äldre än 20 veckor, kycklingar avsedda för äggproduktion, kalkoner som är 24 veckor eller äldre och kalkonkycklingar avsedda för äggproduktion baseras stödet på genomsnittsbesättningen under 2018. För slaktkycklingar och slaktkalkoner baseras stödet på antalet djur i en normal uppfödningsomgång under 2018.

Preliminärt stödbelopp för fjäderfä:
5 kronor per djur.
Exakt hur stort beloppet blir beror på hur många som söker stödet.

Läs mer om stödet på Jordbruksverkets hemsida här