Från den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftverk miljöprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor. Det gäller även regleringsdammar och andra anläggningar som ingår i vattenkraftsverksamheten.

Även nedlagda verksamheter ska miljöprövas om de ursprungligen byggdes för att producera vattenkraftsel.

Den som gör anmälan kan ha möjlighet till kostnadsbidrag från Vattenkraftens miljöfond.

Senast den 1 juli 2019 kan man anmäla sitt kraftverk/damm till en nationell prövningsplan för miljöprövningen. Planen kallas ofta för NAP. Anmälan görs till Länsstyrelsen. Varje Länsstyrelse har information om NAP på sin hemsida med en länk till anmälningsformulär.

Här är den gemensamma sidan för anmälan

Så här fyller du i anmälan (pdf)

Regeringen ska besluta om NAP under våren 2020. För varje kraftverk ska det framgå vid vilken tidpunkt man senast måste ansöka om prövning. Det innebär att om man anmäler sig till NAP får man vänta med att ansöka om miljöprövning till den tidpunkt som regeringen anger i NAP.

Detta gäller för nedlagda anläggningar

Nedlagda anläggningar som inte byggdes för att producera vattenkraftel men som någon gång har använts för det kan inte tas med i NAP. Inte heller dammar och anläggningar som aldrig har använts för produktion av vattenkraftel kan tas med i NAP.

NAP-anmälare kan få ersättning

Om man anmäler sig till NAP kan man i många fall kan få ersättning för en del av kostnaderna för prövning, åtgärders och produktionsförluster av Vattenkraftens miljöfond Sverige AB. Den som inte anmäler sig NAP kan inte få ersättning från fonden. Mer information om ersättningen finns här.

Havs- och vattenmyndighetens sida finns mer information om NAP och Vattenkraftens Miljöfond, inklusive länk till varje Länsstyrelse:

Havs- och vattenmyndigheten har samlat de vanligaste frågorna här