Vad är Byanätsforum?

Det är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät. 

Vem får vara med i Byanätsforum?

Alla bredbandsföreningar i Sverige är välkomna som medlemmar. Medlemmarna får ta del av allt som Byanätsforum erbjuder.

Vad kostar medlemsskapet?

Deltagandet är kostnadsfritt och medlemmarna förbinder sig inte till något.

Vad är det för rådgivning som erbjuds? 

Byanätsforum erbjuder rådgivning för bredbandsföreningarna genom ett tiotal föreningsrådgivare hos Coompanion. Rådgivarna finns placerade över hela landet. Just nu genomför vi en utbildning för rådgivarna där de får specialisera sig på bredbandsföreningars behov. Byanätsforum erbjuder även expertrådgivning i bland annat skattefrågor, markrättsfrågor och föreningsjuridiska frågor. Expertrådgivningen sker genom LRF Konsult och Föreningsjuristen.

Vad kostar rådgivningen?

För Byanätsforums medlemmar är rådgivningen är kostnadsfri upp till ett antal timmar.

Vem driver Byanätsforum?

Nätverket drivs av LRF, Hela Sverige ska leva och Coompanion.

Var kan jag läsa mer?

På Byanätsforums hemsida, här berättar bland annat ordförande för Skredsviks Fiber om varför han tycker att rådgivningen är så bra. 

I den här foldern finns också mer information.