– Jag håller med om att det är viktigt att polisen får en helhetsbild av hur omfattande denna verksamhet är, säger Mikael Damberg.

Palle Borgström träffade inrikesministern tillsammans med LRFs ansvarige för krisberedskapsfrågor, Anders Drottja. På mötet beskrev LRF vilken draghjälp frågan fått genom Göteborgs-Postens genomlysning av hat och hot tidigare i år.

Palle Borgström förklarade även de tre viktigaste punkterna som LRF arbetar för:

En ändrad polisorganisation så att frågan om militant djurrättsaktivism samordnas inom hela polismyndigheten. Polisen i Västra Sverige har kommit längst i arbetet.

En översyn av tillämpningen av lagen. Där har justitieminister Morgan Johansson utlovat en utredning om hur gårdsplanen ska ses i relation till hemfrid/industriområde eftersom LRF anser att aktivister idag utnyttjar demonstrationsrätten och allemansrätten.

Speciell brottskod. LRF vill även att polisen ska få en speciell brottskod för att kunna upptäcka mönstren av dessa riksomfattande brott. Något som BRÅ avvisat.
Mikael Damberg säger att han förstår behovet, men att frågan om koder är komplicerad.

"Proffsdemonstranter utnyttjar lagen"

– Möjligheten att få en helhetsbild måste bli bättre och jag vet att polisen tar dessa brott på allvar. Vi vet att det ofta rör sig om ”proffsdemonstranter” som är duktiga på att utnyttja lagen och provocera motparten. Samtidigt kan vi inte ge allt för många specialuppdrag, säger Mikael Damberg.

Inrikesministern var intresserad av LRFs syn på hur årets kosläpp fungerat och ville även veta vilka typer av djurhållare som är mest utsatta.

På mötet diskuterades även den så kallade blåljusutredningen där utredaren föreslog hårdare straff för brott mot blåljuspersonal. LRF önskar att denna lagstiftning även gäller brott mot lantbrukare. Mikael Damberg berättade att utredningen kommer att omarbetas och välkomnade inspel i form av LRFs formella synpunkter.

Internationella stöldligor diskuterades

På mötet lyftes även frågan om internationella stöldligors verksamhet på landsbygden. Många lantbrukare drabbas av bland annat växtskydds-, maskin- och bränslestölder.
Mikael Damberg förklarade att han gärna gör studiebesök hos någon drabbad lantbrukare. Han är nyfiken på hur polisen jobbar med frågan och även hur lantbrukare agerat för att minska stölderna.