Marianne Andersson

Marianne Andersson har varit ledamot i LRF Skånes styrelse åren 2006-2018, varav ordförande åren 2011-2018 och vice ordförande 2010-2011.

Från 2011 är hon ledamot i Södra Östersjöns vattendelegation där hon gör en stor insats för lantbruksnäringen. Det handlar i många fall om att förhindra dåliga beslut som påverkar näringen negativt, och att vara en stark företrädare för de gröna näringarna.

Marianne Andersson har också varit ledamot i LRF Konsults styrelse och verkat som syneman under många år och de senaste åren som ordförande för Sveriges synemannaförening.

Åke Hantoft

Åke Hantoft har ett långt och engagerat arbete som styrelseledamot i Arla, Svensk Mjölk och LRF bakom sig.

Genom åren har han visat ett otroligt stort engagemang i att tro på framtiden för svenskt lantbruk och att kämpa för att utveckla organisationerna så att de ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. På detta sätt har han visat sig ha en unik handlingskraft.

För Åke Hantoft har bonden alltid stått i centrum, det bästa med sina uppdrag tycker han har varit att få vara på bondemöten och diskutera, och han har också varit en tuff debattör.

Tomas Lundgren

Tomas Lundgren har under sin tid som förtroendevald arbetat aktivt i olika föreningar och varit en del av den utveckling som lantbruket gjort för att utvecklas mot framtiden.

Som ordförande i Gefleorten har han helhjärtat jobbat med mjölkbönder i sitt område och att utveckla deras mejeri. Det krävs också då en stor styrka och ett bra ledarskap för att hitta vägarna framåt.

Anders Källström

Anders Källström utsågs till VD i LRF i maj 2009 och slutar i samband med 2019 års riksförbundsstämma.

Han har under tio år bestämt riktning för LRF på ett mycket passionerat och engagerat sätt. Han är mån om LRF som organisation och har varit drivande i att dess historia blivit väl dokumenterad. Anders Källström har även gjort stor skillnad i att stärka LRFs roll som företrädare för det gröna näringslivet, genom inte minst skapandet av branschavdelningarna. Som VD har han gjort sitt yttersta och mer därtill för att LRF ska vara en livskraftig och viktig organisation som gör skillnad för sina medlemmar.

Mats Blomberg

Mats Blomberg har under 19 år arbetat på Södra med näringspolitik, föreningsverksamhet och företrätt Södra och Södras medlemmar i en lång rad lokala, regionala och nationella branschfrågor. Dessförinnan arbetade han nästan lika lång tid som ombudsman på LRF, med liknande arbetsuppgifter.

Genom sitt arbete har han fått en fantastisk bredd. De senaste åren har han haft en drivande roll i så olika frågor som skogens vatten, naturvård, biotopskydd, Vätternbranterna, Säker Skog, viltfrågor, förtroendemannautbildning och ledningsrätter.

För Mats Blomberg har det alltid varit den enskilda, enkla, vanliga skogsägaren som stått i centrum. När konflikter med myndigheter uppstått har hans ledord varit: Skogsägaren ska aldrig behöva stå ensam.

Mats Blomberg mottar sin guldnål på Södras stämma.