— De skogliga frågorna blir allt viktigare och vi har länge känt ett behov av att stärka den svenska positionen i Bryssel. Jag är glad att Sven-Erik Hammar, med sin stora erfarenhet och breda nätverk, blir ansvarig för detta, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Genom LRF Skogsägarna, som även är branschorganisationen för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna, har LRF arbetat framgångsrikt med skogsfrågor. Under de senaste åren har skogen allt oftare använts som ett slagträ i klimatdebatten inom EU.

Målet: Jobba mer långsiktigt

– Vi har fått jobba med flera brandkårsutryckningar för att förklara och försvara de svenska skogsägarnas positioner i Bryssel. Vi har därför behov av att kunna jobba mer proaktivt och långsiktigt med de skogliga frågorna inom EU. Nu skapar vi en sådan plattform, säger Palle Borgström.

 

I viktiga frågor som LULUCEF och RED II-direktiven har LRF Skogsägarna tillsammans med de svenska skogsägarföreningarna fått kämpa mycket hårt för att Sverige ska kunna bibehålla sin framgångsrika skogspolitik. Den som innebär att en stark äganderätt med ”frihet under ansvar” lett till ett hållbart skogsbruk med ökad skogstillväxt och lönsamt skogsföretagande.

Dubbelt så mycket skog i dag

– Vi har idag dubbelt så mycket skog i Sverige som för 100 år sedan. Svenska skogsägare levererar förnybar råvara till ett fossilfritt samhälle, där vi ersätter olja, plast och betong med hållbart brukad skog. LRF och LRF Skogsägarnas arbete i Bryssel är avgörande för att vi i Sverige ska kunna bibehålla vår framgångsrika modell och kunna berätta om våra goda resultat för andra länder, säger Sven Erik Hammar.


Som LRF och skogsägarföreningarnas representant i Bryssel blir Sven-Erik Hammars roll att förstärka ett internationellt nätverk för skogliga frågor och driva på EU-samarbetet inom ramen för CEPF, de nationella skogsägarorganisationernas samarbetsorganisation.

Uppdraget kommer att innebära ett internationellt näringspolitiskt arbete, samordning av branschgemensamma angelägenheter för skogsägarföreningarna samt skogliga projekt.

LÄS MER: Så här jobbar LRF i Bryssel

Det nya internationella uppdraget innebär samtidigt att Sven Erik Hammar lämnar sina uppdrag som styrelseledamot och vice ordförande i LRF och ordförande för LRF Skogsägarna.

– Samarbeta ger styrka, det gäller både här hemma och i Bryssel. Framtiden rymmer stora möjligheter för Sveriges skogsägare och det gäller att tillvara ta dessa. Fossilfrihet, bioekonomi och äganderätt ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att kunna fokusera på att stärka den svenska skogliga positionen i Bryssel, säger Sven Erik Hammar vars uppdrag inleds i juli.

Han föreslås till ny vice ordförande

Inför LRFs förbundsstämma föreslår valberedningen att Paul Christensson, tidigare regionordförande för LRF i Västra Götaland och vice ordförande i skogskoncernen Södra, ersätter Sven-Erik Hammar i LRFs styrelse.

Paul Christensson diskuterar med LRFs vd Anders Källström under riksförbundsstämman häromåret. 

– Paul Christensson är väl förankrad inom LRF. Han har stor erfarenhet och kompetens, ett brett LRF-perspektiv och stor kunskap i skogsfrågorna. Hans breda nätverk både inom skogen och övriga branscher gör honom mycket lämpad för styrelseuppdraget, säger Viktoria Josefsson, ordförande i LRFs valberedning.

Efter LRFs förbundsstämma kommer styrelsen och Skogsägardelegationen i juni att besluta om vem som blir ny ordförande för LRF Skogsägarna.