Hela åtta av tio företag inom livsmedelsproduktionen har svårt att hitta nya medarbetare, enligt Ekot. Den förstudie som Mer mat – fler jobb vilar på, har tidigare visat att det behövs hela 59 000 nya medarbetare inom livsmedelsproduktionen inom fem år.

Svårt hitta medarbetare

Marcus Söderlind, ordförande LRFs trädgårdsdelegation och grönsaksodlare, berättar i nyhetsinslaget om svårigheterna att hitta personal:

– Det har blivit svårare att få arbetskraft till den här säsongsbetonade trädgårdsnäringen.

Även Anders Johannesson, projektchef, intervjuas:

– Livsmedelsförsörjningen måste öka i Sverige, det är så viktigt att till och med riksdagen har bestämt att den ska öka. Då satsar man en stor slant med pengar för att bistå i den utvecklingen, säger han till Ekot.

Inget särintresse

Anders Johannesson fortsätter:

– En ökad matproduktion är inte ett särintresse utan en framtidsfråga för vårt land. Det handlar om självförsörjning, sysselsättning, biologisk mångfald och klimat – ja, Sveriges fortlevnad.

– Våra livsmedelsproducenter är villiga att växla upp produktionen och växa, det fokuserar projektet på genom att erbjuda företag inom jordbruk, trädgård och livsmedelsförädling insatser som företagsanalys, kompetensutveckling och hjälp att rekrytera personal, säger Anders Johannesson.

Läs och lyssna här:

Reportage i Sveriges radio Studio Ett, publicerat den 21 maj:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7224464

Nyhetsinslag i Sveriges radio Ekot:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7224305

Fakta:

Mer mat – fler jobb är ett projekt som drivs av LRF och Arbetsförmedlingen tillsammans med Livsmedelsföretagen, Krinova, Gröna arbetsgivare och Naturbruksskolornas förening samt branscherna inom livsmedelsproduktionen i Sverige. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Mer information:

Lrf.se/mermatflerjobb