37 procent av landets företagare tycker att reglerna har blivit krångligare det senaste året, enligt en ny undersökning från Näringslivets Regelnämnd NNR utförd av SKOP. 

- De mål som förra regeringen hade om enklare regler och minskade regelkostnader till år 2020 kommer sannolikt inte att kunna uppnås. Samtidigt är det öppet mål för den nya regeringen att ta sig an frågan och därmed ändra utvecklingen, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR i ett pressmeddelande.

Tillväxtverkets mätningar visar att företagens administrativa kostnader har ökat (netto) med sex miljarder kronor på fem år, något som bekymrar LRF.

- Som Sveriges största småföretagarorganisation är vi bekymrade över denna byråkratiska trend. Det här hämmar företagsutvecklingen inom det gröna näringslivet och därmed också arbetstillfällen, en levande landsbygd och försvagar konkurrenskraften mot andra länder, säger Thomas Bertilsson, enhetschef på LRF.

LÄS MER: LRF och andra organisationer uppmanar regeringen att kalla till möte om regelkrånglet

LÄS MER:lrf.se/godmyndighetsutovning förklarar vi vaed vi menar med God Myndighetsutövning.

LÄS MER: Bonden som inte vågar anställa