36-åriga Mikaela Johnsson från Ågård utanför småländska Ljungby är utbildad lantmästare. Sedan 2007 driver hon familjeföretaget tillsammans med maken Christian och anställda. Åsgårds lantbruk omfattar drygt 190 hektar åker och vall och 400 hektar produktiv skogsmark. På gården finns 250 suggor, 400 slaktsvinsplatser och även ett vilthägn med både mufflon och dovhjort.

Hon är engagerad i klimat- och vattenfrågorna. Och tycker det är viktigt att LRF utnyttjar hela sin potential och ger män och kvinnor samma möjligheter.

Mikaela Johnsson, som ersätter Sara Helgstrand, kommer att kvarstå som vice ordförande i LRF Sydosts regionstyrelse.

Paul Christensson är 60 år och driver tillsammans med sin bror och familjen flera företag i Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Verksamheten består av växtodling, svin-, äggproduktion och entreprenadverksamhet.

Han har brunnit för skogsfrågorna under hela sitt liv. Och har också varit med om del förändringsresor i de organisationer där han har varit verksam. Att vara följsam och modig och utmana sig själv som organisation tycker han är viktigt.

Paul Christensson är även vice ordförande i Södra Skogsägarna och styrelseordförande i Agro Väst. Han har tidigare varit ordförande för LRF Västra Götaland.  I riksförbundsstyrelsen ersätter han Sven Erik Hammar.