En skog kan behöva skötas i över 110 år innan inkomsterna för avverkning kommer. Skogsföretagets modell är vanligen stor inkomst - men sällan. Därför finns skogskonton och betalningsplaner som en ”buffert” som kan sprida större inkomster från en avverkning över tid med flera mindre utbetalningar till skogsägaren.

Men ska dessa utbetalningar – och åtföljande beskattning – kunna ärvas mellan generationer? Ja, anser LRF Konsult som under våren drivit ett mål för ökad flexibilitet vid generationsskiften när det finns betalningsplaner. Detta har skett genom ett så kallat förhandsbesked som man vunnit men Skatteverket har nu valt att överklaga skogsägarens seger i första instans.

- Nu får Högsta förvaltningsdomstolen avgöra ärendet, säger Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult.

Principmålet gäller en skogsägare i Hälsingland som börjar bli till åren och vill överlåta sin skogsfastighet till sina två söner som ska driva verksamheten vidare.

Skogsägaren vill att två betalningsplaner, och tillhörande skatt, det vill säga kommande betalningar som gäller två avverkningsrätter som han sålt tidigare, ska kunna överföras till sönerna, precis som annat på gården.

Avsikten är att de medel som återstår att få för avverkningsrätterna ska användas av sönerna för återbeskogning, upprustning av en skogsväg och reparationer av fastigheter. Skogsägarens önskemål är att sönerna som får beloppen även ska beskattas för dem.

Detta sade Skatteverket initialt sagt nej till med argumentet att skatt inte kan flyttas mellan individer.

Då valde skogsägaren med LRF Konsults hjälp att ta ärendet till Skatterättsnämnden där han fick rätt mot Skatteverket. Detta avgörande är nu överklagat av Skatteverket.

Urban Rydin säger att ärendet är närmast identiskt med det som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i vår och som också gällde huruvida utbetalningar och åtföljande beskattning, men från skogskontot, ska kunna överföras från en generation till en annan.

Där avgick skogsägaren och LRF Konsult med seger i högsta instans vilket betyder ökad flexibilitet i generationsskiften över hela landet.

Urban Rydin är hoppfull om seger även detta fall.

- Jag tror att Skatteverket får backa igen, säger Urban Rydin.

Ett stort antal generationsskiften väntas i landet och flexibilitet runt dessa är av stor vikt för landsbygden, menar Urban Rydin.

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen gällande möjligheten till flexibilitet runt betalningsplaner vid sålda avverkningsrätter väntas tidigast under senhösten 2019.