Enligt den senaste Lantbruksbarometern, från mars i år, beskriver två av tre svenska bönder sin lönsamhet som ganska eller mycket dålig. Fjolårets extremtorka slog hårt mot alla delar av jordbruket och trädgårdsnäringen.

Ansökningarna om det statliga krisstödet, som skulle vara inne hos Jordbruksverket senast den 20 maj i år, gällde en andra utbetalning av regeringens avsatta budgetmedel på cirka 1,5 miljarder kronor. Genomsnittligt täcker ansökningarna runt 95 procent av de aktuella arealer och djur som varit berättigade till krisstödet. I något fall, främst rör det sig om fjäderfäuppfödning, kom det in fler ansökningar än vad Jordbruksverket beräknat. I Sverige finns det cirka 60 000 lantbruksföretag, varav 15 000 bedrivs på heltid, 20 000 på deltid och 25 00 fritidsbönder.

– Många av våra medlemmar är hårt ekonomiskt pressade efter fjolåret. Krisstödet täcker cirka 15 procent av de totala effekterna, men det är viktigt och bra att regeringen agerade så snabbt i krisen och stöttar den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LÄS MER: Extra torkastöd positivt i regeringens vårbudget

Tidigare aviserade beloppen justeras upp

Trots att alla berättigade inte sökte, så kommer hela krisstödssumman att betalas ut. Det innebär att de tidigare aviserade beloppen per hektar eller djur kommer att justeras upp något inför utbetalningen den 5 juli.

– Anledningen att alla berättigade inte ansökt om stödet är sannolikt att det i dessa fall rört sig om så små summor att den drabbade inte tycker att det varit lönt att ansöka, eller att den drabbade helt enkelt avvecklat sin verksamhet, bedömer Palle Borgström.

Flest ansökningar i Skåne/Blekinge

Bland länen är antalet ansökningar störst i Skåne/Blekinge (4 812 stycken) följt av Västra Götaland (4 771), Östergötland (1 783), Jönköping (1 504) och Kalmar (1 426).

– Det känns bra att ansökningarna om krisstöd täcker en så pass stor del av de drabbade produktionsgrenarna och att alla pengar nu går ut till de lantbrukare som ansökt, säger Palle Borgström.

Så här fördelar sig ansökningarna regionalt till Jordbruksverket:

Kristianstad      4812
Skara                 2122
Linköping          1783
Jönköping        1504
Kalmar              1426
Borås                 1374
Uddevalla          1275
Halmstad          1231
Uppsala             1183
Visby                  846
Växjö                  832
Nyköping           811
Karlstad             783
Örebro               759
Västerås            660
Gävle                  645
Falun                  551
Stockholm        488
Umeå                 430
Härnösand        370
Östersund         336
Luleå                  184

LÄS MER: Ökad framtidstro bland Sveriges bönder - men torkan oroar