Den mänskliga faktorn har tyvärr gjort att många av er som betalar medlemsavgiften via autogiro har drabbats av dubbla dragningar detta månadsskifte, till att börja med den korrekta dragningen 31/5, men också en felaktig dragning 3/6.

Vi kommer snarast möjligt återbetala den felaktiga dragningen och du behöver inte göra något.

Vi ber om ursäkt för de problem detta orsakar dig.

Kontakta Medlemsservice om du har ytterligare frågor.
Telefon: 010-184 40 00
E-mail: medlemsservice@lrf.se