Det gröna näringslivet har goda tillväxtmöjligheter och en nyckelroll i ett hållbart samhälle. Men för att vi ska komma framåt och utvecklas, behövs nya affärsidéer, ökad tillväxt och fler företagare. För att vi ska lyckas måste det också vara samma möjligheter för kvinnor och män att vara en del av utvecklingen. Det skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström, tillika nytillträdd ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi, i akademins nya guide Jämställdhet i det gröna näringslivet.

Ett viktigt steg för att nå målet om en jämställd bransch är att få kunskap om hur det ser ut. Därför har LRFs Jämställdhetsakademi tagit fram en guide, fullmatad med statistik om hur ser der ut i den gröna näringslivet.

Visste du till exempel att mer än två tredjedelar av studenterna på SLU är kvinnor, men bland professorerna är det bara 31 procent?  Eller att 2 procent av männen säger att de sköter mer än hälften av hemarbetet, men för kvinnorna är det 84 procent?

Det, och mycket mer, kan du läsa om i guiden här.

LÄS MER: #metoo i det gröna näringslivet