– Det är väldigt roligt att få uppskattning för det man gör. Ibland är det lite ensamt att arbeta på gården, även om jag har några anställda, så det är otroligt roligt att få uppmärksamhet och att känna att man gör något bra, säger Holger van der Woude till Land Lantbruk.

Juryns motivering: Holger van der Woude får priset för att han har utvecklat ett genomtänkt diversifierat lantbruk med vall, betesdjur och ekologisk produktion. Han har genomfört en mängd olika åtgärder för att skydda Östersjön och dokumenterat dem. Holger genomför jordbearbetning på våren, har skyddszoner och fånggrödor som minskar växtnäringsläckaget och har anlagt våtmarker. Förutom åtgärderna har Holger deltagit som försöksgård och i kunskapsspridande aktiviteter med LRF, Länsstyrelsen, naturbruksgymnasiet och Östersjöprojektet BERAS”.
Läs mer på WWFs hemsida