En grupp markägare har själva drivit processen, LRF har hjälpt till med faktaunderlag och inlagor till domstol.

– Den här domen är ett kvitto på att man inte bara ska knyta näven i byxfickan när man tycker att något är fel. Det går att nå framgång, säger Björn Galant, som är samordnare äganderättsgruppen på LRF.

Svenska Kraftnät ska nu gräva upp de 578 kreosotfundamenten. 

- Man kan säga att förnuftet förnuftet segrade i denna tvist, för varken samhället eller bönderna vinner på att tonvis av gift  lämnas kvar i marken under evig tid, sa LRFs förbundsordförande Palle Borgström när markägarna vann i den näst högsta instansen.

Svenska Kraftnät har dock valt att överklaga till högsta instansen, men markägarna fick alltså rätt igen.

- Nu när Svenska kraftnät kommer för att ta bort fundamenten ska vi markägare vara behjälpliga och göra det arbetet så smidigt som möjligt, säger Mats Weinesson, markägare utanför Motala i Östergötland till Land Lantbruk.