Jordbruksverket räknar med att 96 procent av stödutbetalningen sker på fredag. Den resterande delen kommer till grisföretagarna i höst. Anledningen är att antalet grisar som ger rätt till stöd ännu inte är fastställt eftersom en del ärenden finns kvar att handlägga.

- Det är bra att krisstödet börjar betalas ut som planerat och att Jordbruksverket hållit sin tidsplan för de allra flesta sökande. Förstärkningen av likviditeten i jordbruket behövs verkligen, säger Lars-Erik Lundkvist som är LRFs näringspolitiske expert.

För en del lantbrukare blir beloppet lägre jämfört med det preliminära beloppet i ansökan. Hur ser LRF på det?

- Det är förstås beklagligt och det är för framtiden viktigt att registeruppgifter hos myndigheterna är uppdaterade så att underlaget för utbetalningar är korrekt.

I november 2018 betalades 400 miljoner ut i torkastöd. Ytterligare 30 miljoner kronor har satts av för trädgårdsnäringen, dessutom tillfördes Livsmedelsverket 60 miljoner kronor för nedsättning av köttbesiktningsavgifter i slakterier. Totalt har alltså 1,57 miljarder kronor tillförts näringen och det motsvarar cirka 15% av de ökade kostnader som föregående års torka beräknas ha medfört.

Så här blir fördelningen av krisstödet som betalas ut på fredag

Spannmål och frövall, 232 kr per hektar.
Oljeväxter och proteingrödor, 641 kr per hektar
Stärkelsepotatis, 405 kr per hektar
Sockerbetor, 210 kr per hektar
Nötkreatur, 517 kr per djurenhet
Får och get, 73 kr per djur
Suggor, betäckta gyltor och galtar 300 kr per djur
Fjäderfä (tamhöns och kalkon), 3,90 kr per djur
Slaktsvin och övriga grisar över 20 kg, första utbetalning* 70 kr per djur
Slaktsvin och övriga grisar över 20 kg får en första utbetalning på 70 kronor per djur. I höst betalas ytterligare stöd till denna produktionsgren. Anledningen är att handläggningstiden har dragit ut på tiden.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande