Totalt genomförde LRF nio välbesökta seminarier i Almedalen och sju av dem går att se i efterhand

Paul Christensson, ny ordförande i LRF Skogsägarna, fanns med i det proppfulla seminarietältet när skogens bidrag till en hållbar utveckling diskuterades:

- Jag tar med mig flera saker, som att landsbygdsministern så tydligt tar ställning för skogens roll i en hållbar samhällsutveckling, Peter Holmgrens intressanta resonemang om hur vi beskriver företeelser och vilka ord vi använder - tänkvärt inte minst för oss som ledare - och vikten av en fortsatt kraftfull satsning på forskning och innovation.

Förbundsordförande Palle Borgström var på plats i Almedalen måndag till onsdag och genomförde en mängd möten och samtal med nyckelpersoner på plats, deltog i seminarier och intervjuades av media med flera artiklar och inslag som följd, bland annat i Svd, DI och Aftonbladet: Nya oron för bönderna - prisdumpning på kött och Avtal kan ge mer antibiotikakött i affärer. Här är fler av Palle Borgströms aktiviteter:

 • Lunchmöte med WWF, SNF och Formas om det begynnande arbetet med LRFs hållbarhetsstrategi.
 • Möte med Svenskt Friluftsliv om allemansrätten och svensk mat vid idrottsevenemang.
 • Möte med migrationsverkets GD om arbetstillstånd för säsongsarbetare, nyanlända.
 • Möte med landsbygdsministern statssekreterare Per Callenberg – fokus när och hur blir det politik av handlingsplan livsmedelsstrategi och vildsvin. Strategin måste börja märkas på gårdarna.
 • Tal och medverkan vid LRF Gotlands ordförandemingel.
 • Frukost på temat lantbruk som en del av totalförsvaret, tillsammans med representanter för MSB, Försvarsmakten, Moderaterna och Centerpartiet.
 • Medverkan i LRFs seminarium ”När blir lantbruket jämställt?”.
 • Paneldeltagare i seminarium om totalförsvaret anordnat av Länsstyrelsen Gotland.
 • Frukost med generaldirektörerna för Livsmedelsverket, KemI, Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten – temat hållbara livsmedel och god myndighetsutövning.
 • Paneldeltagare i seminarium anordnat av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel på temat ”Hur kan regler, villkor och myndigheter bidra till att uppnå målen i livsmedelsstrategin?”
 • Paneldeltagare i seminarium anordnat av ICA och LRF på temat: ”Hur ska svensk livsmedelsproduktion kunna möte efterfrågan på svenska grödor?”
 • Rundabordssamtal med Svenskt vatten om vattenskyddsområden.
 • Möte med Jägareförbundet om vildsvin och viltskador.

Filmade seminarier, radioinslag och artiklar

Se seminariet När blir lantbruket jämställt? P4 Gotland intervjuade LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström,  och ATL och Land Lantbruk intervjuade LRFs Jämställdhetsakademis nya ordförande Palle Borgström. 

Se seminariet Moderna myndigheter i takt med framtidens företag – är det möjligt?

Läs artikeln, Rättssäkerhet viktigast i kontakten med myndigheter.

Se seminariet Hur får vi ett klimatneutralt lantbruk 2030?

Läs debattartikeln i Altinget, av LRFs nya hållbarhetsaxpert Jens Berggren

Se seminariet Hur minskar vi polariseringen i debatten om en hållbar samhällsutveckling?

Se seminariet Fossilfri köttproduktion  - går det?

Se seminariet Hur ökar vi skogens bidrag till en hållbar utveckling?

Se seminariet Möt Sveriges unga bönder – LRF Ungdomen