Bäckaby i Vetlanda kommun är ett område i Småland som hör till de mest vildsvinsdrabbade områdena i landet. Därför bjöd LRF in riksdagens miljö- och jordbruksutskott och landshövdingarna i Småland och Blekinge för att på plats visa och diskutera effekten av vildsvinssituationen.

Deltagande politiker fick under dagen bland annat träffa lokala markägare och lantbrukare, LRF-experter och förtroendevalda.
- Det var ett bra möte som LRF anordnade där vi faktiskt fick möjlighet att se hur man har det i verkligheten som lantbrukare, säger riksdagsledamoten Thomas Kronståhl (S).
- Problemen är jättestora. Det är jätteolyckligt när frustrationen växer bland våra näringsidkare när vi egentligen borde öka produktionen, säger John Widegren (M).

Vildsvinsfrågan har under 2018 och 2019 utvecklats till en mycket stor fråga för jordbruket södra Sverige. De regionala livsmedelsstrategiernas inriktning är ökad produktion, men idag tappar regionen produktion och en av orsakerna är omfattande vildsvinsskador. Situationen är nu så allvarlig att det krävs övergripande politiska beslut för att vända situationen innan det är för sent.