2017 vann markägaren i den så kallade Potatisdomen i Eskilstuna och nyligen var det Lerums kommun som förlorade mot markägaren i Mark- och miljööverdomstolen.

I såväl potatisdomen som i det aktuella fallet i Lerum handlade det om att kommunen vill klassa marken som vattenskyddsområde och därmed tvinga markägaren att lägga om sin verksamhet utan att ge någon ersättning för det.
Men nu har det för andra gången dömts till markägarens favör och för andra gången har mark- och miljööverdomstolen styrkt rätten till ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde.

- Domen är viktig eftersom den förtydligar och befäster den så kallade Eskilstuna-domen. I och med denna nya dom står det klart att det konventionella jordbruket generellt kan sägas rymmas inom ersättningsrättens krav på tillåten ”pågående markanvändning” och att det ska anses som ett ”avsevärt försvårande” om man inte får fortsätta bedriva ett konventionellt jordbruk, säger LRFs jurist Helena Andreason.

LÄS MER: Hela domen i Lerumsfallet

LÄS MER: Potatisodlaren: Seger för äganderätten